Jotun, yüksek kaliteli ürün ve çözümleriyle yıllardır çevrenin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Jotun her zaman bir adım önde olmayı hedefler. Bu nedenle de ürünlerini yasal zorunlulukların gerektirdiği koşulların daha da üzerinde olacak şekilde geliştirmekte ve farklı kaynaklar kullanmaktadır. Müşterilerimizin çevrenin korunmasına yönelik hassasiyetlerinin farkındayız. Bu amaçla fark yaratan ürün ve çözümler sunarken yüksek kalite ve dayanıklılık konusunda kesinlike taviz vermemekteyiz. Fabrikalarımızda global olarak ISO 14001 ve OASHAS sertifikalarındaki katı atık, enerji tasarrufu, geri dönüşüm konularına odaklanmakta ve üretim prosedürleri uygulayarak çevreye katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Global AR-GE ekibimiz, zararlı emisyonu azaltacak şekilde ürünlerimizde gelişim ve yenilikleri sağlamaktadır. Daha düşük VOC ve yeniden boyanabilir boyalar geliştiriyoruz.
 
Daha renkli bir dünya için, daha az atık.

Üretim tesislerimizde olduğu kadar ofislerimizdeki atıkları da kapsamak üzere tüm operasyonlarımızda geçerli olan hedeflerimiz "Azalt", "Yeniden Kullan" ve "Geri Dönüşüm"tür. Kimyasal atıkların azaltılması ve imha edilmesi önemli bir odak alanıdır.

Jotun'da atıl mal, kimyasal atık için önemli bir etkendir. Bu nedenle sürekli olarak yeniden işleme üzerinde çalışmakta ve varolanları da çevre dostu bir yöntemle elimizden çıkarmak üzere projeler yürütülmektedir.
   
   

Jotun değer zincirinde karbon ayak izini azaltmayı hedeflemektedir.

Karbon ayak izi nedir?
Karbon ayak izi, faaliyetlerimizin çevre üzerine, özellikle de iklim değişikliğine etkilerinin bir ölçüsüdür. Gün-gün yaşamımızda elektrik, ısıtma ve ulaşım için fosil yakıtların yakılması yoluyla üretilen sera gazlarının miktarı ile ilgilidir. Karbon ayak izi, bireysel olarak ürettiğimiz tüm sera gazlarının ölçümüdür ve ton olarak karbondioksit eşdeğeri (veya kg) birimleri mevcuttur.

   
   

Jotun daha az zararlı madde ve daha renkli bir dünya için adımlar atmaktadır.

Birincisi ve en önemlisi Jotun'un enerji tüketimi, depo ve üretim tesisleri ile bağlantılıdır. Yeni bir bina yaparken ya da var olanı genişletirken enerji tüketimi ana odak alanı olmalıdır.

Ek olarak müşterilerimize ve son tüketicilere enerji tasarrufu sağlayacak ürün gelişimi ve hammadde seçimi yapmaktayız.

   
   
Jotun ürünlerdeki tehlikeli madde içeriğini ve miktarına azaltmak için hammadde tedarikçileri ile aktif olarak çalışmaktadır.

Temel amaç:
Tehlikeli hammaddelerin daha az zararlı alternatifler ile değiştirilmesi. Yeni hammaddelerin ürünlerin genel güvenlik, sağlık ve çevre özelliklerini azaltmaması.

Jotun tehlikeli maddelerin sayısını ve miktarını azaltmak ve değiştirmek için çalışırken, yüksek ürün kalitesi ve güvenilirlik standartlarının yerine getirilmesini de sağlamaktadır.

REACH, AB ve EEA'da geçerli olan yeni kimyasal yönetmeliktir. 2018 sonuna kadar kimyasal maddelerin risk değerlendirmesi ve kayıtlarının yapılmasını amaçlamaktadır. Jotun, AB'deki yönetmelik sürecinde, Norveç Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen, tedarikçiler, müşteriler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile gerçekleştirilen araştırma projesinde aktif rol almaktadır. Jotun en iyi REACH çözümleri ve güvenli kullanımını artırmak ve kullanımı kolay müşteri bilgilerine katkıda bulunmak için aktif şekilde çalışmaktadır.
   
   
Müşterilerimize yeşil ürünler sunarken yüksek ürün kalitesi ve standartları da gözönünde bulundurmaktayız.

Uçucu organik bileşenler (volatile organic components - VOC ) boya endüstrisinde solvent olarak kullanılmaktadır.

Sözkonusu bileşenler kronik sağlık problemlerine neden olmakta ve ozon tabakasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle birçok ülkede konuyla ilgili yönetmelikler bulunmaktadır.

Jotun, uzun yıllardır VOC içeriği düşük ürünler geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yürütmektedir. Günümüzde ise tüm ürün kategorilerimizde düşük VOC içeren ürün alternatifleri ile hizmet vermekteyiz.